Kişisel Seyahat danışmanlığı:
Gerekli meteorolojik bilgiler, pasaport ve vize ile ilgili bilgiler, sağlık bilgileri, bedensel engelliler için bilgiler, ülkelerin para kurları ile ilgili bilgiler, seyahat sırasında özel tıbbi yardım için bilgiler. Kayıp ve gecikme ile ilgili konularda, kayıp bilet, pasaport ve başlıca değerli belgelerin yeniden çıkarılması ile ilgili bilgiler,

Kurumsal danışmanlık hizmetleri;
Proje hazırlanması, proje bazında fizibilite hazırlıkları,Proje uygulamaları danışmanlığı veya müşterinin kendi projelerine teknik müşavirlik,danışma ve uygulama hizmetleri

Turizm Yatırım ve İşletme Danışmanlğı:
Konaklama tesislerinin; kuruluş yeri tesbit çalışmaları, proje çalışmaları, verimlilik raporu hazırlanması, yatırım takibi, işletme organizasyonu, personel temini ve eğitimi, reklam, pazarlama ve kontrat çalışmaları, tesis kiralanması ve işletilmesi, denetimi yönetim danışmanlığı.

Tıbbi danışma:
Dünyanın her yerinde 24 saat acil sağlık yardımı, hastanın sağlık durumunun izlenmesi ile ilgili bilgilerin, hastanın bağlı olduğu konsolosluğa, ailesine, okuduğu üniversiteye bildirilmesi, acil tıbbi tahliye, hastanın gerekli gördüğü kişilere mesaj iletilmesi,

Nakil ve cenaze nakli danışmanlık hizmetleri

Yasal danışmanlık
Acil adli yardım ve adli müşavirlik yardımları, konsolosluk yetkilileri ile mahalli bir avukatla ilişkinin sağlanması konularında danışmanlık hizmetleri.